Bible ilustrovaná Reynkovými grafikami existuje ve dvou verzích, luxusnější v kůži v nákladu 250 kusů a běžnější v plátěné vazbě. Obě verze obsahují text Starého a Nového zákona podle Jeruzalémské bible v českém překladu manželů Halasových.

Duka poděkoval všem, kteří se zasloužili o první vydání Bible ilustrované dílem českého výtvarníka. Nápad vydat knihu s Reynkovými grafikami vznikl v souvislosti s přípravou výstavy tohoto českého umělce, která je v současné době k vidění ve Valdštejnské jízdárně a patří ke kulturním senzacím Prahy.

Jeden z výtisků bude na výstavě vydražen a získané prostředky budou použity na charitativní účely.