Fotograf proslavený především zobrazováním nahoty mladých mužů dal začínajícím autorům v první řadě možnost nalézt si vlastní téma i cestu. To by mělo být to hlavní, co umělecké workshopy začínajícím či nezkušeným autorům mohou poskytnout.

Koneckonců disciplína aktu patří v oboru fotografie k tomu nejtěžšímu. Každý nový umělec často narazí na určitá úskalí. S nadsázkou lze říci, že skoro vše bylo v této oblasti už viděné, a tak téměř vždy bude novátor podezírán z chtěného, či nechtěného plagiátorství.

Na druhou stranu představuje taková tvorba určitou výzvu a možnost poměřit vlastní talent s již zavedenými mistry. Originální nápad je v tomto případě opravdu k nezaplacení. Nicméně krása má mnoho podob i výrazů, nelehko se však odkrývá.

Výše uvedený názor na výstavě zhmotňuje pomyslný duel dvou snímků nahých lidských těl, které visí vedle sebe a zároveň i proti sobě. Mužská krása se vyhraňuje proti ženské. Ovšem pouze prostorově, ne ideově. V tomto případě se oba póly doplňují a vytvářejí pevnou jednotu krásy těla i duše. Akt musí zkrátka vzývat estetično bez ohledu na pohlaví, rasu nebo náboženství.

Je ale škoda, že autoři své modely nevyvedli z anonymity atelieru do volné přírody. Její mnohotvárnost totiž skýtá více možností pro hledání a nalézání originálního vizuálního zpracování tělesné krásy. Právě prostor, ve kterém pozorovatel může následně nahé tělo spatřovat, je pro výsledný dojem velice často klíčový. Tvůrci mohli zkusit poněkud více experimentovat. S výrazem, polohou těla nebo barvou. Prezentované práce mají v sobě vesměs tajnosnubnou cudnost zahalenou milosrdným šerosvitným oparem.

Akty tedy v drtivé většině nepřekračují práh obvyklých klasických témat. Na druhou stranu jsou dobře technicky i kompozičně zpracovány. Pomoc zkušeného autora, jakým je právě Vano, má v tomto případě opravdu zásadní vliv.

Precizně zvládnuté řemeslo představuje vždy pevný výchozí bod, ze kterého jednotliví tvůrci mohou vykročit vpřed a posunout se dále. Tato výstava ukazuje, že je to v jejich silách.

ARTP/ Nikon výstava aktů
Nikon Photo Gallery, Praha, do 27. dubna

Celkové hodnocení: 70%