Pořadatelé se opět přesvědčili o tom, že výstavy starých mistrů táhnou publikum a jsou nesmírně zajímavé pro turistický ruch. Každý čtvrtý návštěvník přijel z ciziny.

O tom, že zájem o Dürera nebyl náhodný, svědčí statistika: ve stejném muzeu navštívilo výstavu Rembrandta v roce 2003 245 tisíc návštěvníků, Cranacha na přelomu roku 2007/08 205 tisíc zájemců a Botticelliho v roce 2009 367 tisíc diváků.

Frankfurt již letos na podzim chystá další atrakci – výstavu o tzv. Podunajské škole 16. století s mistry, jako byl malíř Albrecht Altdorfer nebo řezbář monogramista IP, který svá největší díla vytvořil pro české zákazníky za vlády jagellonských králů.

Spoluautorem chystané akce je i český historik umění Jiří Fajt, který má už tři čtvrtě roku dekret na místo generálního ředitele pražské Národní galerie, ale jeho nástup se stále oddaluje.