Základem úspěchu je především výborná znalost města, jeho ulic i zákoutí a všech zajímavých staveb. Prožít si New York tak říkajíc na vlastní oči i kůži, v tom to vězí.

Město jako elegantní krásná žena

Fotograf totiž musí začít vnímat město jako elegantní krásnou ženu, kterou chce nejen dobýt, ale také chce vytvořit její umělecké akty. A ty musí být jinotajné, tajemné, jen ne vulgární. Tohle všechno Našic věděl, a proto ke krásám města přistupoval s určitou obavou či s mírným ostychem.

Kontrastní prolínání moderních skloocelobetonových monumentů s historickými budovami pocházejícími z období minulého a předminulého století vytváří určité estetické napětí. Odrazy budov se zračí ve velkých skleněných plochách mrakodrapů a skoro kubisticky je deformují. Díky těmto vizuálním posunům vznikají vlastně úplně jiné budovy, jiné ulice a jiné urbanistické celky.

Návštěvníci o fotografiích Petra Našice vášnivě debatovali.

Návštěvníci o fotografiích Petra Našice vášnivě debatovali.

FOTO Právo – Jan Šída

Našic začíná vše měnit jako by od základu a vytváří New York uvnitř New Yorku.

Město ve městě zároveň symbolizuje absolutní neuchopitelnost tohoto multikulturního centra.

Vlající americké vlajky jako symbol USA, štíhlé zprohýbané konstrukce mrakodrapů a požární schodiště v bočních temných uličkách mají v sobě elegantní estetiku neustále se rozvíjejícího a nekonečně bobtnajícího města.

Našic přistupuje k moderní architektuře s respektem, ale zároveň v ní odhaluje chladnou krásu měst postmoderního světa. Nevidí v nich nebezpečí, špínu nebo depresivní anonymitu, naopak umělecky vyzdvihuje možnosti jejich uchopení jako mobilních muzeí plných abstraktních obrazových artefaktů.

Schopnost vidět anonymní ulici jako novodobou galerii moderního umění, to je hlavní devíza fotografií Petra Našice.

Petr Našic: Mirrors in N. Y.
Americké centrum, Praha, do 28. února

Celkové Hodnocení 80 %