Kniha si dává za cíl zmapovat některé alternativní způsoby života za takzvané normalizace, tedy v období šedesátých až osmdesátých let minulého století.

Proč vlastně kolektiv autorů nazývá subkultury novým pojmem kmeny? Protože poukazuje na archetypální semknutost určitých lidí. Na jejich uzavřenost před „těmi druhými“, na vlastní hodnoty, řeč, kroj i legendy. A také na hrdost být příslušníkem určité (byť okrajové) elity, která je právě u skutečných kmenů určujícím prvkem.

Dílo obsahuje 25 kapitol a každá je věnovaná jedné uzavřené sociální skupině. I když má kniha přes 700 stran, není problém se v ní díky nápadité grafické úpravě vyznat a snadno se i stráví, protože jednotlivé kapitoly lze číst na přeskáčku.

Také autoři konkrétních částí jsou pečlivě vybíráni jako odborníci na tu kterou problematiku a na závěr je vždy připojen rozhovor či rozhovory se skutečnými členy konkrétního kmene. Šíře záběru je opravdu udivující. Kromě notoricky známých normalizačních subkultur, jako byly underground, punk, metal či disent, se autoři zaměřili na skupiny, které ani jako subkultury nevypadají (nudisté, kinoamatéři, veksláci nebo kulturisté).

Také je dobře, že nezapomněli na trampy, folkaře, fotbalové vlajkonoše nebo fanoušky britské formace Depeche Mode. Protože všechny tyto skupiny u nás existovaly a často se i prolínaly nebo měly téměř totožné vizuální znaky.

Například dlouhé vlasy byly typické jak pro příslušníky undergroundu, tak pro milovníky heavy metalu a nepohrdli jimi ani trampové, folkaři alternativci nebo veksláci. Kniha je tedy dobrou pomůckou pro ty, které zajímají drobné detaily a členění těchto sociálních skupin.

Je zajímavé, že mnohé snímky v knize jsou díla dnes renomovaných fotografů (Šilpoch, Ságl, Pinkava či Holomíček) a některé pocházejí z policejních archivů. Autoři zařadili také velkoformátové obrázky, takže kniha může plnit funkci i jakéhosi obrázkového alba.

Kmeny 0 je třeba brát vážně jako odbornou sondu do struktury naší společnosti. Kniha by měla sloužit nejen jako publikace zábavná, ale také třeba jako učebnice na příslušných vysokých školách nebo i školách středních.

A především by ji měli mít nastudovanou pedagogové, neboť mnozí členové těchto subkultur jim sedí v lavicích. Subkultury procházejí celými dějinami a jsou pro zdravý chod majoritní společnosti naprosto nezbytné.

Kmeny 0
Bog Boss & Yinachi, 739 stran, 999 Kč

Celkové hodnocení: 95 %