Městský soud v Praze oznámil, že zamítl žalobu provozovatele CET 21 (držitele licence na vysílání Novy) proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která pokutu 250 tisíc korun za porušení mediálního zákona Nově uložila.

Film obsahoval podle zdůvodnění rozsudku městského soudu mnoho scén realisticky zobrazujících osoby vystavené těžkému tělesnému a duševnímu utrpení z motivu psychické abnormality, sadismu a zištnosti a explicitní násilné scény.

„Takovéto scény, zobrazující rozličné typy patologického chování a jednání, ať již se jednalo o násilí fyzického, či psychického rázu, nebo absenci jakéhokoliv soucitu osob v roli agresora, mohou zejména u dětských diváků vyvolávat pocit strachu a úzkosti a mohou rovněž přispět ke snížení citlivosti dětských diváků při vnímání násilí,“ píše se v rozhodnutí.

Městský soud se tímto rozsudkem ztotožnil se závěry Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o ohrožujícím potenciálu filmu Kajínek a uloženou pokutu potvrdil v plné výši.