V kompozičně bohatém románu 2666 se mísí detektivka s eposem, filozofický román s básní, citová výchova s vědeckofantastickou literaturou, novinová reportáž s lékařskými záznamy šílených stavů choré mysli, uvádí o knize nakladatel.

Hlavními hrdiny jsou profesoři německé literatury, které spojuje láska k dílu tajemného spisovatele Archimboldiho i k jejich anglické kolegyni. Čtyři badatelé se vydají po stopách Archimboldiho do Mexika, kde se dozvědí o řadě brutálních vražd žen a dívek. Tyto zločiny se vinou pěti knihami románu, zrcadlícího dnešní společnost.

Charvátová byla za Bolaňův román letos nominována v překladové kategorii na cenu Magnesia Litera, kterou již dříve získala za překlad Vypravěče Maria Vargase Llosy.

Tvůrčí odměny ve středu získali Jan Jeništa za překlad románu Michaela Witkowského Královna Barbara z polštiny, který vydalo nakladatelství Fra, a Jitka Lukešová za překlad románu Giba Mihaesca Ruska (nakladatelství Havran), který převedla z rumunštiny. Prémií Tomáše Hrácha pro mladého překladatele byl oceněn Čeněk Macocha za překlad z románu Johna Hardinga Florence a Giles (nakladatelství Plus), který přeložil z angličtiny.

V síni slávy Koubová

Do síně slávy byla uvedena germanistka Věra Koubová, známá zejména svými překlady díla Franze Kafky. Přeložila jeho Deníky 1913-1923, Deníky z cest, povídku Topič či Dopisy Mileně, ale také například Novalisovy aforismy Zázračná hra světa, několik prací Friedricha Nietzscheho.

Za překlad Nietzschových Dionýských dithyrambů dostala v roce 1999 od Obce překladatelů odměnu a v roce 2005 Cenu Josefa Jungmanna za převod poezie Franze Wurma, současného německy píšícího básníka s českými kořeny. Její práci ocenil i Český literární fond (1997), je i laureátkou Ceny nadace Roberta Bosche (1999) a letos dostala cenu Magnesia Litera za překlad knihy Richarda Pietrasse Z lemu snu.