Jádro výstavy budou tvořit fotografie od Karla Šustera. Expozici doplní dobové dokumenty o Topolovi i skupině Psí vojáci, v níž působil, a také Topolovo pianino. Celá akce vznikla z iniciativy manažera skupiny Psí vojáci Romka Hanzlíka.

Místo, na němž se uskuteční, nebylo vybráno náhodou. Právě s hudební skupinou Už jsme doma, které je prostor výstavy věnován, pojilo Psí vojáky dlouholeté přátelství. Vernisáž se uskuteční 30. září v 19 hodin, 14. října bude na výstavě promítnut Topolův Varhanní koncert. Filip Topol zemřel v červnu letošního roku ve věku 48 let.