Rada obě televize na přestupek upozornila. Z analýzy dále vyplynulo, že diváci nesprávně interpretují zmíněný zákon o omezení hlasitosti obchodních sdělení. Veřejnost se podle Rady domnívá, že veškeré televizní vysílání by od 1. června mělo mít stejnou úroveň hlasitosti. To ale zákon neukládá.

Proto může u diváka přetrvávat pocit, že reklama je ve vysílání příliš hlasitá, a to zejména tehdy, kdy je vložena do pořadu, který je vysílán tišeji.