Výplatní známka s natištěným písmenem „E“ – cenou 20 Kč – vstoupila v platnost 26. června.

Autorkou návrhu je akademická malířka Marina Richterová, autorem kresby a rytiny Miloš Ondráček.

Mottem známky je Bezpráví – Bezčasí – Proměna.