Výsledky vyplývají z aktuálního výzkumu společnosti Mediaresearch, realizátora českého peoplemetrového projektu.

Jako důvody odpovídající nejčastěji uvádějí, že na to nemají peníze (27 procent) nebo že s poplatky principiálně nesouhlasí (22 procent). Dalších 38 procent respondentů pak uvádí, že by za videoobsah platili pouze za jistých podmínek – nejčastěji by rozhodovala cena a hned po ní špičková kvalita.

Analýza dat se uskutečnila na základě odpovědí 1084 respondentů starších patnácti let, kteří představují reprezentativní vzorek současné internetové populace.