"Význam jubilea příchodu křesťanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ve vysílání ČT podtrhuje skutečnost, že k němu televize vedle klasického pokrytí a přenosů odvysílá čtyřdílný koprodukční seriál v žánru výpravného "dokudramatu", který dosud znají diváci hlavně ze zahraniční provenience,“ sdělil ředitel programu ČT Milan Fridrich.

„Dokudrama kombinuje dokumentární popisné a vysvětlující vyprávění s hranými scénami v historickém prostředí. Vedle poznání a faktů je tak divák vtažen do děje i skrze emocionální zážitky a vyprávění dostává hloubku. Vstup na pole dokudramatu jde ruku v ruce s posilováním žánrové pestrosti programu ČT a nových forem vzdělávacích pořadů. V budoucnu na něj navážou další projekty.“

Cyril a Metoděj

Cyril a Metoděj

FOTO: ČT

Kromě čtyřdílného cyklu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů, který Česká televize vysílá od 29. června, vždy v sobotu ve 20.00 na ČT2, bude do vysílání zařazena také Bohoslužba Pravoslavné církve k výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje, záznam slavnostního komponovaného večera u příležitosti oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje z Mikulčic, slavnostní koncert Večer lidé dobré vůle – Velehrad 2013, velehradské příběhy z dob nesvobody s názvem Bazilika, přímý přenos slavnostní mše z Velehradu a dokumentární film s hranými prvky režiséra Otakára M. Schmidta Cyril a Metoděj - Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!

"Čtyřdílná výpravná historická rekonstrukce Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů se snaží zachytit vše podstatné v životě slovanských věrozvěstů, a nejen to – příběh putování bratří z Konstantinopole přes Velkou Moravu až do Říma odráží kulturní, politické, náboženské i společenské rozmanitosti té doby a dává jedinečnou možnost poukázat na význam budování evropské integrity, solidarity a vzdělanosti. Cyril a Metoděj se zasloužili o vznik prvního slovanského písma, o rozvoj slovanské kultury, o překlad Starého zákona a mnoha dalších křesťanských textů, o vytvoření nového právního řádu a položili základ moderní české státnosti," doplnil Fürst.