V důvodové zprávě je uvedeno, že pro Srpa není v Galerii hlavního města Prahy jiné vhodné pracovní místo, které by mu mohlo být vzhledem k zdravotnímu stavu a kvalifikaci nabídnuto. Zdravý Srp (ročník 1958) připravil v posledních letech pro galerii sérii nejúspěšnějších výstav, například bilanci celoživotní tvorby Toyen, Jindřicha Štyrského a Rudolfa Kremličky, expozici Slovanské epopeje a jako kurátor organizoval výstavu Krištofa Kintery.

„Nechápu, oč jde a jaké je skutečné zdůvodnění,“ řekl Právu zdrcený Srp. Z Galerie hlavního města Prahy byl již jednou vyhozen, ale zvedla se taková vlna protestů ze strany odborníků i výtvarných umělců, že tato snaha byla nakonec anulována.