Návrh rozpočtu počítá proti letošnímu roku s nárůstem výnosů z rozhlasových poplatků o 43 miliónů korun na 1,99 miliardy korun. Výnosy z reklamy a sponzoringu mají vzrůst o pět miliónů korun na 85 miliónů. Investice mají činit 90 až 100 miliónů korun.

V návrhu rozpočtu není zahrnuta restrukturalizační rezerva, jako tomu bylo v roce 2012. Potenciální vícenáklady, které vzniknou v roce 2013 jako následek dokončované restrukturalizace, budou hrazeny úsporami. Do rozpočtu nejsou zahrnuty případné výnosy z prodeje zbytného majetku, objektů Jeseniova a Dykova v Praze. Letos ČRo hospodařil s vyrovnaným rozpočtem, náklady a výnosy činily 2,14 miliardy korun.