Právě do ní umístili vizuálně emocionální projekt nejnovější – Citadelu na motivy knihy Antoina de Saint-Exupéryho, autora nesmrtelného Malého prince, Kurýra na jih, Nočního letu, Země lidí, Dopisu rukojmímu… Dílo výsostně filozofické, oceňované – jak také jinak – ze nenapodobitelnou invenci a krásu slova.

Vede a určuje směr

Jak si s Citadelou poradilo Continuo, které slovy šetří až na nezbytnou dřeň? Jeho guru Pavel Štourač jako téměř vždy - výjimkou z pravidla byla snad jen jízdou železným ořem zdlouhavá vlaková Krajina na znamení – vsadil znovu na prostředí, tentokrát téměř absolutně industriální.

Při příchodu do bývalé cihelny obdrží diváci projistotu respirátory, protože od vstupu s barem a multietnickou kapelou se všude válí povlak, a později hromady jemné, v prach proměněné cihlářské hlíny.

Po úvodním chaosu a změti člověčího hemžení, ve kterém zní polština, němčina, ruština, francouzština, španělština, řečtina, maďarština, italština, slovenština, čeština a turečtina, se lidé vydávají na cestu. Jedině ona má podle autora cenu, neboť trvá. Vše na ní je pomíjivé, dodávám. Cesta vede a určuje směr. Lidé se s Continuem ocitají na pouští a hledají. Chce se napsat smysl života, ale byla by to fráze. Schovávají se na cestě před zlobou světa, hledají odpověď na otázku, proč a jak žít. Spaluje je slunce, protivenství a výčitky. Možná – nemnozí – dojdou k cíli…

Kontinuální zážitek

Složitě strukturovaný je filozofický de Sain-Exupéryho román. Štourač divákům nic neulehčuje, Jeho projekt je vizuálně exponovaný. Měl k ruce Helenu Štouračovou, Michala Puhače, Kristýnu Patkovou a Iolandu Olivieru, kteří jedinečně pojednali prostor vyprázdněných hal s prohýbanými nosníky, konzolami, vstupy do někdejších pecí „přizdobených“ dřevěnými, plátěnými artefakty, psaným slovem a hlínou.

Vše sklenula multientnická hudba a sborové polyfonie Yeshi Solomonové, Jakoby Schönbrodt-Rühlové, Tanji Wehlingové, Alby Robertové a Alessanda La Roky. Výsostný kontinuální zážitek! - Ve Vodňanech se bude Citadela hrát do 22. srpna, vždy ve 20:30.

Divadlo Continuo Malovice - Citadela. Na motivy románu Antoina de Saint-Exupéryho. Režie Pavel Štourač, scénografie Helena Štouračová, Michal Puhač, Kristýna Patková, Iolanda Oliviera, hudba Yeshi Solomonová, Jakoba Schönbrodt-Rühlová, Tanja Wehlingová, Alba Robertová a Alessando La Rocca.

Celkové hodnocení: 90%