Achajské jezdce táhnoucí do Malé Asie, pěšáky v plné zbroji a s typickými štíty, jste mohli potkat v Osové Bítýšce, Křižanově, Pavlínově, v Borech, Trnavě, Kněžicích, Těmicích, v Kameni, Chýnově, Chotovinách, Hojovicích, Strmilově, ve Velké Lhotě, Dačicích, Slavonicích, Českém Rudolci, Nové Říši, Horním Újezdu…

Řežba pod hradbami

Na časy kočovných komediantů, kejklířů a ještě starších žakéřů rozpomněli se členové KočéBRu absolventů brněnské JAMU, jednoho z nejmladších divadel. Naložili zbroj a jiné rekvizity, třeba Diovu bleskající korunu, do maringotky – ojeté dodávky - a brázdili Vysočinu včetně její jižní kanadské části.

Dvě herečky (Veronika Lazorčáková, Tereza Koláčková) a dva herci (Tomáš David, Vojtěch Johaník) představují řecké bohy, mykénské a trójské panovníky, vojevůdce, reky Meneláa, Agamemnóna, Achillea, Patrokla, Hektora, Parise, Odyssea, Priama, Aeneaa, Ajaxe, Nestora, manželky, milenky Helenu, Andromaché...

Uhranul je Homérův epos Ílias - líčení jedenapadesáti dnů posledního roku deset let trvajícího dobývání a zničení Tróje. Má čtyřiadvacet zpěvů a na šestnáct tisíc veršů. KočéBR stihne zahrát nesmrtelný herojský příběh ve čtyřech a s vojskem verbovaným rovnou z publika za padesát minut.

Jako ve správné „tragédyji“ mrtvolami se to v jejich Íliadě hemží. Střeva hřeznou, „krýf“ tryská. Kopí vrtají v tělech díry durch, meče vězí v ranách po rukojeť… Všude na štacích působí stejné kouzlo: Ještě dvě minuty před začátkem bývají v hledišti dva, tři diváci. Pak ale stane se zázrak, a vždycky je plno. Třeba ve Slavonicích tři sta hlav.

Salve KočéBR!

KočéBR s dobrým duchem Vítězslavem Větrovcem zvládá znamenitě zkratku, metodu filmového střihu, přesný přednes daktylského hexametru, náročné sborové polyfónie, nevázané zcizování, aktivizaci publika.

Je za nimi kus kumštu: stejně jako Ílias nerozměrná, avšak ještě krvavější tresť z Erbenovy Kytice, biblické evangelicko-augšpurské Velkolhotecké pašije... Divadlo chudobné, ne však duchem. Takovému kumštu sluší se v čase, ve kterém život divadla nejmladší kumštýřské generace má v Česku na kahánku, aspoň držet palce!

KočéBR – Homér & Vítězslav Větrovec: Ílias. Režie Vítězslav Větrovec, scénografie Katarína Kováčíková, hudba Tereza Koláčková. Premiéra 19. dubna 2012 v kavárně Podnebí na festivalu Brněnský Lunapark. Psáno na letních reprízách ve Strmilově, Velké Lhotě, Dačicích a Slavonicích 7. a 9. srpna.

Celkové hodnocení 85%