„Jeviště však bude kolbištěm hudebním, kde se muzikanti s bravurou ohánějí smyčci, kytarami, bubny či píšťalami,“ vysvětluje ředitelka festivalu Markéta Semerádová. V programu nazvaném Batalla představí skvělí muzikanti španělskou hudbu Antonia Cabezóna, Sebastiána Aguilery de Heredia, Pabla Bruna a italské raně barokní skladby Adriana Banchieriho, Marca Uccelliniho a Andrei Falconieriho. Španělská Forma Antiqva v čele s uměleckým vedoucím Aarónem Zapicem patří mezi nejvýznamnější evropské soubory se zaměřením na hudbu v období baroka.

Slavnosti potrvají až do 6. srpna v unikátních historických sálech na Pražském hradě, Novoměstské radnici, na zámku Troja a v klášteře sv. Anežky České. Připraveny jsou programy s hudbou 16. až 18. století.

Mezi vrcholová představení patří Compagnie Scapinove, které líčí putování potulného rytíře dona Quijota a jeho věrného sluhy Sancha Panzy. Scéně divadla pak budou dominovat jedineční herci-komikové Bastien Ossart, Julien Cigana a Benjamin Egner.

Bujará fandanga velkých španělských mistrů

V sobotu 21. července vystoupí v Míčovně Pražského hradu trojhra s názvem Fandango, v podání španělských bratří Zapiců (Pablo – barokní kytara, Daniel – teorba, Aarón – cembalo a varhany) zazní toccaty, passacaglie, folíe a zejména bujará fandanga velkých španělských mistrů José Blasca de Nebra, Santiaga de Murcia nebo Diega Ortize.

Skladby z doby vzniku Boccacciova Dekameronu budou na programu 2. srpna. Slavnostní zakončení 6. srpna nese podtitul "sláva anglické barokní opery". Španělský sál Pražského hradu rozezvučí hlas přední polské sopranistky Olgy Pasiecznik.

Více informací na www.letnislavnosti.cz.