Poslední, 12. documentu v roce 2007 navštívilo 750 tisíc diváků a nepochybně i letos bude hesenské město v obležení. Na rozdíl od mnohem staršího Benátského bienále, kde si v národních pavilónech vystavuje každý stát, co chce, Kassel řídí vždy jeden pověřený kurátor a sám koncipuje celou expozici.

Letošní documentu připravila Carolyn Christov-Bakargievová, která se narodila v roce 1957 v americkém státě New Jersey v italské rodině (otec je ovšem původem Bulhar). Proslavila se především jako ředitelka muzea současného umění v Turíně (Museo di Arte Contemporanea di Torino). V jejím osobním výběru bude zastoupeno 150 autorů z 55 zemí, z Česka zřejmě nikdo.

Podle všech dosavadních informací se Christov-Bakargievová rozhodla, že odstraní z výstavy vše, co se nějak dotýká figurálního umění. Její kurátorský čin možná připomene byzantské a protestantské ničitele obrazů – tzv. obrazoborce. Zřejmě nás čeká v různé technologické podobě čistě konceptuální tvorba.

Kurátorka tvrdí, že jejím záměrem je prozkoumat formy umělecké představivosti, které jsou propojeny s novými technologiemi a vědou. Vedle výtvarníků si k přípravě expozice přizvala i osobnosti fyziky a biologie, ekologické architekty, techniky zajímající se o obnovitelné zdroje, filozofy, antropology, sociology. Bude to pokus, jak lze vidět nově z různých úhlů současnou civilizaci, takže je prý jen pochopitelné, že v tomto pohledu nemusí vše nutně spadat do kategorie výtvarného umění.