Právě grafika je obor, který ho nejvíce zajímá. Snad ho přitahuje jasná vizuální přístupnost či barevná transparentnost. Každopádně design je vždy chápán jako trochu „jiná“ umělecká disciplína. Lze jej pojímat tak, že výtvarno cele slouží běžnému užití té které věci, anebo lze vizáž předmětů denní potřeby akcentovat nějakou estetickou nadstavbou.

Španělovou hlavní zbraní jsou hra se symboly, hledání nečekaných souvislostí a významů a také výrazná kontrastnost sdělení. Často jsou zvolené nápady až překvapující svou samozřejmou jednoduchostí.

Jako příklad lze uvést dílo z kampaně na kontrolu lehkých zbraní. Černobílý čárový kód, známý z každého supermarketu, je v jedné svislé linii doplněn siluetou samopalu AK 47. Právě ruský kalašnikov je nejrozšířenější vražednou zbraní dneška a jeho kombinace s jasným symbolem kontroly zboží vytváří údernou vizuální apelaci.

Překonává zažitá klišé

Podobnou informační sílu má i plakát vytvořený pro nadaci francouzského fotbalisty Lilina Thurama, bojující proti rasismu. Sedm barevných siluet hlav s rozličnými jmény symbolizuje jednotu lidí a ukazuje, že jedinou rasou je ta lidská.

Grafické práce jsou pro Diega Feijóo laboratoří pro hledání nejlepších metod vyjádření a následné spojování výtvarného umění s ideovým apelem. Netuctové zpracování „angažovanosti pro dobrou věc“ překonává zažitá klišé a návštěvníka okamžitě upoutá.

Vliv na to má také zvláštní pojetí prezentace jednotlivých děl. Někdy máte pocit, že procházíte ulici kolem plakátovacích ploch. Metoda „pouličního umění“ totiž ještě zvýrazní výtvarně ideovou formu děl, protože Diego Feijóo umí udělat z obyčejných věcí neobyčejné.

Celkové hodnocení: 80 %