Dílo objevil v soukromé pražské sbírce historik umění František Šmejkal, znalec meziválečné avantgardy, a označil ho za nejkrásnější dílo lyrického kubismu. Obraz pak byl nadšeně přijat na Štyrského objevné výstavě v Galerii hlavního města Prahy v roce 2007.

Malba vznikla po cestě do Itálie

Historik umění Karel Srp se domnívá, že malba z roku 1922 vznikla po Štyrského cestě do Itálie a že by mohlo jít o panorama ovlivněné památkami tohoto regionu. V centru je gotický klášter, vzadu kopcovitá krajina a kolem teče řeka.

V dějinách českého kubismu nikdy nevzniklo poetičtější dílo. Vyvolávací cena je 4,6 miliónu korun.

Nedělní aukce v hotelu Hilton nabídne 460 děl klasiků českého umění devatenáctého a dvacátého století.

Jindřich Štyrský: Klášter, 1922

Jindřich Štyrský: Klášter, 1922

FOTO: aukční katalog