„To jsme vůbec netušili, bylo to pro nás překvapení. O existenci těchto maleb, ani o kráse a jejich jemnosti se dosud vůbec nevědělo,“ sdělil Právu Roman Lavička z oddělení restaurování českobudějovické pobočky Národního památkového ústavu.

Na oltáři sv. Barbory památkáři našli obraz s výjevem umučení sv. Kateřiny, na podstavci, který navíc patřil kdysi jinému oltáři, byla malba sv. Šebestiána. Také oltář sv. Rocha ukrýval na zadní straně velký obraz s nezřetelným výjevem umučení. Malby mohli památkáři datovat podle latinských nápisů, které dokládají jejich pořízení. Jsou opatřeny letopočty v rozmezích let od 1523 do 1525.

„Oba oltáře nechal pořídit opat Kryštof Knoll z rakouského Welsu. Autor objevených maleb je však neznámý. Domníváme se, že jde o malíře, který patřil k tzv. Podunajské škole, která se vyznačovala například charakteristickou barevností a zájmem o krajinu,“ podotkl Lavička.

Zajímavostí podle něj také je, že obrazy nebyly nikdy dokončeny. Jedním z možných vysvětlení je, že opat Knoll už v době vzniku maleb věděl, že oltáře nebudou stát uprostřed kostela, ale u stěn. „Zadní strana tak již neměla být vidět, a proto mohlo být upuštěno od dokončení maleb,“ podotkl Lavička.

Obrazy projdou nyní obnovou tak, aby se je podařilo zachránit. Nejsou naštěstí příliš zničeny, protože netrpěly vlhkostí. Bylo štěstí, že nebyly zcela u zdi.