Nydahl je známý buddhistický učitel a autor mnoha knih (Jak se věci mají, Moudrost okamžiku, Buddha a láska). Má zásluhu na vzniku většiny českých a evropských center buddhismu, kterých jsou dnes stovky. Muž, který v sedmdesátých letech převzal stará učení od mistrů v Himalájích, dokázal buddhistickou filozofii srozumitelně vysvětlit a  zpopularizovat.

„Protože jsem měl sám v životě mnoho zajímavých zkušeností, kdy jsem byl na hranici života a smrti, vždy mě velmi zajímalo, co se děje poté. V roce 1972 jsme pak od starých tibetských lamů získali vzácné znalosti, které, pokud vím, nikdo na Západě neměl. Lamové byli natolik přesvědčiví, že jsme si to nemohli nechat pro sebe. Přál jsem si sdílet tyto vědomosti s lidmi, a dát jim tak určitý druh bezpečí,“ vysvětlil lama Ole Nydahl, co ho motivovalo k napsání knihy.

Na rozdíl od překladu Tibetské knihy mrtvých, lama Ole Nydahl tradiční buddhistická učení představuje srozumitelným způsobem. Především však vychází ze svých vlastních bohatých zkušeností s doprovázením umírajících. Díky tomu může kniha posloužit přímo jako praktický průvodce pro umírající i jejich blízké.

„Rady ohledně umírání jsou užitečné pro každého – bez ohledu na to, zda je buddhistou nebo věří v reinkarnaci,“ říká lama Ole Nydahl.

Kromě tradičních učení a vlastních zkušeností lama Ole Nydahl často odkazuje také na vědecké výzkumy zážitků blízkosti smrti. S potěšením konstatuje, že s buddhistickými učeními korespondují.