Podle středečního oficiálního sdělení Rösela k očekávanému a ministrem kultury požadovanému protokolárnímu předání Národní galerie zatím nedošlo, a to vzhledem k trvalé zdravotní neschopnosti Milana Knížáka.

Vladimír Rösel však předal představitelům ministerstva kultury zprávu o stavu galerie na základě svého tříměsíčního působení ve funkci. Podle jeho názoru je nezbytně nutné urychleně provést její reorganizaci a restrukturalizaci.

Obavy o osud Národní galerie

Nové vedení Národní galerie dosud přesně neví, jaké bude pořádat výstavy v roce 2012, vše prý bude záviset na výši státního finančního příspěvku, který bude teprve projednán s ministerstvem kultury.

Milan Knížák se jako kurátor ještě podílí na výstavě Volný čas, která se 5. září otevírá ve Veletržním paláci v Praze.

Milan Knížák pro ČTK ve středu řekl, že otěže vedení galerie nepředal podle svých představ. „Považoval bych za normální, kdybych získal záruky, že nové vedení Národní galerie bude to, co se v ní povedlo dobrého, ochraňovat a rozvíjet a teprve nad to přicházet s novými impulsy. Zatím to vypadá, že je to přesně naopak. O další osud Národní galerie mám velké obavy,“ uvedl Knížák.

Svému nástupci prý Knížák stihl jen písemně zodpovědět několik dotazů a předvést trvalou instalaci ve Veletržním paláci. Poté mu prý byla nařízena dovolená. Kvůli napjaté atmosféře upustil i od záměru uspořádat rozloučení se zaměstnanci Národní galerie a svými bývalými spolupracovníky.

Knížák ostře kritizuje, že nový generální ředitel Vladimír Rösel je ekonom a manažer a světu umění vůbec nerozumí, což znamená, že se bude nutně spoléhat na odborníky, které si ovšem nebude umět vybrat.

Rösl nerespektuje zavedené systémy

Knížák o Röslovi tvrdí: „Jeho ředitelským činům nerozumím a považuji je za diletantsky zpupné. Nerespektuje zavedené systémy, ruší připravené projekty a přivádí do galerie absolutní diletanty, kteří nemají s uměním nic společného. Znehodnocuje již vynaloženou práci celých týmů a samozřejmě i vynaložené finanční prostředky.“

Vladimír Rösel se hájí tím, že si zatím přivedl jen jednoho nového člověka, který nemá na starosti ani sbírkovou, ani výstavní činnost galerie.

Pravděpodobně mezi bývalým a současným ředitelem Národní galerie nastanou další velké mediální přestřelky. Odborný pracovník galerie, který si nepřál být jmenován, pro Právo řekl: „Myslel jsem si, že horší už to tady nebude, ale mýlil jsem se.“