Jak uvedl tiskový mluvčí akce Martin Boltík, letošní ročník tak překonal návštěvnickou účast z roku 2006, kdy do Hradce zavítalo dvacet tisíc osob. Jedním z důvodů takto vysokého počtu diváků bylo příznivé počasí. Nic na tom nezměnily ani dvě páteční bouřky.

„V průběhu konání festivalu policisté šetřili jeden přečin, šlo o krádež věcí ze stanu, a 72 přestupků, z toho 42 přestupků majetkového charakteru. Jednalo se o prodej falešné festivalové vstupenky, krádež notebooku, pět krádeží věcí ze stanů, 32 krádeží drobného zboží jako potraviny, cigarety, alkohol, sluneční brýle v obchodních domech a tři krádeže nákupních vozíků z obchodních domů,“ uvedla mluvčí hradecké policie Anna Pešavová.

Jeden přestupek byl podle ní spáchán na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a dalších 29 přestupků v dopravě. „Z toho třikrát se jednalo o řízení vozidla pod vlivem alkoholu, jednou pod vlivem drog, ostatní dopravní přestupky se týkaly například nepřipoutání bezpečnostním pásem, špatného technického stavu vozidel, nesvícení vozidel během jízdy, telefonování za jízdy apod.,“ dodala Pešavová.