Po minulé rozpačité výstavě Mutující médium, která byla v mnohém směru nedotaženým polotovarem s nejasnou koncepcí, Galerie Rudolfinum opět dokazuje, že umí být v hledání nových pohledů na tradiční témata a objevování nečekaných souvislostí o krok napřed. A ředitel galerie Petr Nedoma nemohl vybrat lepší, v dějinách nejen výtvarného umění klíčové téma formování, proměny i konečnosti lidské bytosti a její identity.

Já, bezesporu, představující výběr fotografií, maleb, kreseb nebo videí světových i českých umělců, společně připravili kurátoři Galerie Rudolfinum a německého Kunstmusea Wolfsburg, kde jádro výstavy před třemi lety vzniklo a které Petr Nedoma o polovinu rozšířil.

Robert Longo: Jane (2007, uhel na papíře)

Robert Longo: Jane (2007, uhel na papíře)

FOTO: archív Galerie Rudolfinum

Už první krok do expozice je působivý. Úvodní sál je vytapetován stovkami černobílých fotografií žen, mužů i dětí. Mozaika z jejich tváří se slévá v jeden mnohoznačný obličej a až meditativní atmosféru podporuje tlumené osvětlení.

Unikátem je instalace 48 portrétů od německého malíře Gerharda Richtera z počátku sedmdesátých let, který zaznamenal osobnosti světové politiky, vědy i kultury. Jedno však mají společné, jsou to pouze dobře situovaní bílí muži. Odpovědí na Richterovo genderové pojetí bylo v roce 1992 dílo rakousko-irského umělce Gottfrieda Helnweina. Ten rovněž vytvořil 48 portrétů, ale tentokrát významných žen. Dvě nekonečné řady tváří jsou instalovány proti sobě, podle slov ředitele Petra Nedomy snad úplně poprvé.

Intimní a velmi silný je černobílý, uhlem kreslený portrét spícího batolete od Roberta Longo, připomínající fakt, že ať se nám to líbí, nebo ne, naše identita je geneticky předurčena; dále zde najdeme práce Marlene Dumasové, papírové hlavy Adrieny Šimotové nebo slavné dvojportréty Jiřího Davida ze série Skryté podoby (vyfotografovaná tvář byla rozpůlena a příslušné poloviny pak opět spojeny, čímž vznikly dvě nové imaginární podobizny).

Gary Hill: Wall Piece (2000, video/zvuková instalace)

Gary Hill: Wall Piece (2000, video/zvuková instalace)

FOTO: archív Galerie Rudolfinum

Do hledání odpovědí týkajících se někdy těžko uchopitelného „já“ perfektně zapadají fotografie Cindy Shermanové nazvané Žít vlastní život skrze příběhy druhých – slavná americká umělkyně se zabývá rozpolceností a vnímáním alternativních identit (třeba herců) stejně jako zpochybňováním a opětovným nalézáním té své vlastní.

Prostor dostala také videa – Američan Gary Hill ve svém Wall Piece zaznamenal muže, nepřetržitě skákajícího v černém obleku proti zdi, Bruce Nauman se zase v klipu natírá bílou a černou barvou. Nánosy barev se pak snaží smýt, návštěvníkům s humorem připomíná otázky rasové odlišnosti a stále aktuální rasové (ne)snášenlivosti.

Expozici uzavírá zvláštní videoinstalace Fiony Tanové – natočila film o stárnoucím muži trpícím Alzheimerovou chorobou, který se snaží pevně držet života alespoň tím, že rituálně opakuje stereotypní úkony všedního dne.

I když výstava Já, bezesporu nepostrádá prvky humoru i nadsázky, mohla by u citlivějších jedinců vyvolat tísnivý pocit nejistoty. Ukazuje totiž bez patosu a zbytečných kudrlinek, jak je náročné si to své já ve světě virtuálních realit hýčkat a obhajovat, jak je naše vnímání sebe sama pokřivené. Dramaturgicky to byl dobrý krok, protože hledání identity nejen lidské, ale i národní je v současné době palčivější než kdykoli dříve.

Galerie Rudofinum: Já, bezesporu

do 14. srpna

Hodnocení: 80 %