Mezinárodní porota ve svém zdůvodnění ocenila Fimfárum za to, že dokázalo vdechnout život tradičním pohádkám za použití klasických animačních technik a za humor a vtip podaný s obrovskou dávkou lidskosti. Další festivalovou zastávkou bude na začátku června Animafest (21.ročník), Mezinárodní festival animovaných filmů v Záhřebu.

Natáčení tří pohádek, z nichž se Fimfárum 3D skládá, trvalo celkem 24 měsíců, natáčení první pohádky začalo v únoru 2008, což odpovídá cca 450 natáčecím dnům, s postprodukcí se doba realizace blíží ke třem rokům. Celkem pro potřeby filmu vzniklo přes 70 loutek, včetně prasat, koně, kocoura a veverky, sojky a sovy nebo Kata. Počet vyráběných rekvizit lze počítat na tisíce, počet prostředí se počítá na desítky.

Fimfárum je výpravnou filmovou podívanou, kombinující tradiční loutkovou animaci s počítačovou animací a extrémně náročnou obrazovou postprodukcí. Celkový výrobní rozpočet filmu byl takřka 30 miliónů korun.