V Athénách je jen jeho malá část – většina mramorových bloků zdobených reliéfem je v Britském muzeu v Londýně.

Vše se našlo náhodou. Archeologové se snažili zjistit, zda ve zdi, která obklopuje starou Akropoli, nejsou nějaké trhliny, a při průzkumu tu našli pět zazděných kusů z Feidiova vlysu.

V 17. století během obléhání Athén byl Parthenón zdemolován přímým dělovým zásahem do turecké prachárny a při obnově Akropole se kamenné bloky z Parthenónu použily provizorně k vyspravení poničené zdi.

Zatím je známo jen 56 částí vlysu z původních 96 kamenných desek. Nikdo už nedoufal, že by se někdy našly ještě nějaké další kusy.