Iluminace byla zástupci GASK vydražena na sklonku roku 2009 v Londýně, v Čechách byla poprvé vystavena v prosinci téhož roku a zhlédly ji tisíce lidí. O osudu tohoto úvodního listu není mnoho známo, byl druhotně vyříznut z dnes již neznámé chorální knihy a v roce 1920 se ocitl v soukromé vídeňské sbírce.

Knižní malba bude v roce 2012 součástí rozsáhlé výpravné výstavy věnované Jagelloncům.