Podle dokumentu, o kterém ve středu bez rozpravy rozhodovala vláda, nebude naplněn plánovaný výnos z reklamy za loňský rok. V rozpočtu na letošní rok se navíc již neuvažuje o převodu zůstatku zvláštního účtu ČT z roku 2010. Celkový objem prostředků k rozdělení pro rok 2011 je tedy nižší o 26 procent.

Česká televize musí podle zákona převádět z výnosu reklamy 12,5 miliónu korun měsíčně Státnímu fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie, což je ročně 150 miliónů Kč. Tato částka je mandatorním výdajem, zůstává tak beze změny i při předpokládaném poklesu příjmů z reklam.

Zároveň má ČT převádět z výnosu reklamy 1,25 miliónu korun měsíčně na účet pro rozvoj digitálního vysílání, který spravuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ). V roce 2011 to bude celkem 15 miliónů Kč.

Zbylou část výnosu z reklam ukládá ČT na svůj zvláštní účet, letos to bude podle odhadu 315 miliónů korun. Dvě třetiny peněz uložených na tomto účtu může ČT použít na podporu a rozvoj digitálního televizního vysílání. Ostatní prostředky z tohoto účtu může použít na správu a digitalizaci svého archivu, letos to má být 66 miliónů korun.