Od 1. ledna bude činit základní měsíční mzda televizního šéfa 156 750 Kč a maximální výše pohyblivé části odměn 68 400 korun. Pokud jde o roční odměny Janečka, ty jsou stanovovány na základě průměrného měsíčního příjmu zaměstnanců, zakotveného v kolektivní smlouvě s odbory, a na ty rada až tak velký vliv mít nemůže.

Rada rovněž odsouhlasila nová kritéria pro stanovení výše Janečkovy mzdy. Kromě vyrovnaného hospodaření, přiměřeného cashflow (peníze v hotovosti) a dalších finančních hledisek by měla mít televize minimální sledovanost 26 procent. Hodnocení sledovanosti bude rozšířeno z kategorie diváci nad 15 let i na dětskou diváckou skupinu od čtyř let výše.

Do kritérií mzdy televizního šéfa bude patřit položka, pracovně radou nazvaná kvalita managerských rozhodnutí. Zahrnuje například fungování restrukturalizace nebo zvyšování prodeje práv k televizním pořadům vyrobených v ČT.

Podle informací Práva hodlá ČT investovat příští rok do výroby programu něco přes dvě miliardy korun na přímých externích nákladech, tedy včetně honorářů. Konečná částka bude asi o 22 miliónů korun nižší než letos. Rada by měla rozpočet ČT na rok 2011 schvalovat 12. ledna.