Kolekci dala dohromady italská kurátorka Serena Baccaglini a připravila ji s grácií i značným emotivním obdivem k malířově odkazu. Z olejů je zastoupeno několik krásných portrétů (a žel žádné akty), ale dosti reprezentativní je soubor kreseb, včetně skicáků, které si Modigliani nosil do barů, aby úsečnými křivkami zaznamenával život kolem sebe.

Kresby a malby, včetně obrazů umělcovy přítelkyně a životní lásky Jeanne Hébuterne, jsou doplněny souborem dobových fotografií, zapůjčených z Modiglianiho institutu v Římě, který vlastní obsáhlou dokumentaci k životu a dílu malíře. Výstava je pro veřejnost otevřena v Obecním domě od tohoto čtvrtka a potrvá do 28. února.