"Cena práv na olympijské hry a povinnosti pro televize, které práva získají, tak rostou, že už nyní je to na hraně," řekl později ČTK Baumruk. Nyní kupuje práva pro Evropu od Mezinárodního olympijského výboru Evropská vysílací unie, ČT je jejím členem. Podle Baumruka smlouva mezi unií a výborem skončí v roce 2016.

"Je možné, že do toho vstoupí nějaký komerční subjekt, který koupí televizní práva pro Evropu, koupí je draho, to je smyslem činnosti olympijského výboru v této oblasti, pak je bude draho prodávat," podotkl Baumruk. Teoreticky se podle něho může stát, že práva na olympiádu si budou moci překoupit jen placené televizní kanály, případně se budou televizní stanice z finančních důvodů muset o vysílání dělit.

Může ale podle Baumruka nastat i situace, že na práva nebudou mít peníze ani dvě nebo tři stanice dohromady. Určité období může být cena tak vysoká, že je v Česku nikdo nekoupí, dodal předseda rady ČT s tím, že je nutné se na takovou možnost připravit.

Podle zprávy o hospodaření měla ČT loni schválený vyrovnaný rozpočet 7,3 miliardy korun, kvůli hospodářské krizi reálně činil 6,9 miliardy. Baumruk před poslanci zdůraznil, že rada ČT by schodkový rozpočet nikdy neschválila. Za břemeno označil televizní budovy na Kavčích Horách, které vyžadují vysoké provozní náklady a některé nejsou ani prostorově vyhovující.

Při jednání o zprávě o činnosti vyvolalo pozornost poslanců například to, že sledovanost ČT klesá, rostou ale náklady na výrobu pořadů. Zástupci televize to vysvětlovali zejména zvyšujícím se počtem stanic na trhu a vznikem dvou nových kanálů ČT - zpravodajského a sportovního. Poslanci naopak ČT chválili za její postup v digitalizace vysílání. Obě zprávy České televize doporučili sněmovně jednomyslně ke schválení.