Příběh dvou podivínských bratrů Colleyrových se stal v roce 1947, kdy je newyorská policie našla v domě plném harampádí mrtvé, žádaným tématem. Věnoval se mu nejen tisk, ale i divadlo či film.

„Celebrity“ z Páté avenue

Není proto divu, že se tehdy šestnáctiletému Doctorowovi zapsal do paměti a po více než půl století se k němu vrací. Zaslechnutá fakta však slouží pouze jako odrazový můstek – spisovatel na jejich základě vytváří novou tvář reality a otevírá před čtenářem širší možnosti, jak příběh interpretovat. Ve vztahu k celkovému vyznění je potom nepodstatné, zda zaměnil identitu obou hrdinů nebo jestli je nechal žít o několik desítek let déle.

Naopak. Bratři se stávají statickými průvodci bouřemi dvacátého století, nositeli odkazu předků v proměnách doby. Probouzí se v nich mýtus národa poznamenaného zničujícím během času.

Atmosféra připomíná Ragtime

Atmosféra knihy připomíná autorův nejznámější román Ragtime. Přestože nemá nic společného s klavírními variacemi Scotta Joplina, hudba či zvuk v něm také hrají důležitou roli. Příběh píše coby životní zpověď mladší ze sourozenců Homer, slepý hudebník, který zrak nahradil sluchem.

I ten mu však nyní postupně slábne, a tak mizí poslední pojítko se světem. Pokouší se proto, dokud se neocitne v úplné tmě a tichu, vydat svědectví o životě dvou zbývajících potomků kdysi vznešeného newyorského rodu, aby neupadl v zapomnění pro budoucí generace Američanů.

Paměti adresuje ženě, již ztratil i neztratil, neboť se o její přítomnosti nemůže nijak přesvědčit, stejně jako se nedozví, co se stalo s bratrem.

Příběh pravdivější než literatura faktu

Doctorow píše dokument vlastní fantazie, pravdivý příběh, který se s pravdou míjí, a přesto k ní má blíže než skutečná literatura faktu. V Homerovi a Langleym, nepřizpůsobivých podivínech žijících mezi hromadami zaprášených vzpomínek, vytváří univerzální podobu historie.

Podobně si počínají i jeho hrdinové – Langley kupí stohy novin, aby jednoho dne sestavil obecně platné, neměnné vydání, které bude platit libovolný den. Hledá soubor událostí a skutků, jenž obsáhne veškeré lidské konání, aniž by se musel pravidelně měnit.

Celkové hodnocení : 90%