Zastoupeny jsou kresby Melchiora Bocksbergera, Hanse Krumpera a Matthiase Kagera, výjimečný je konvolut kreseb augsburského mistra Hanse Friedricha Schorera.

Všichni autoři zastupují severský manýrismus, který se rozvinul kolem roku 1600 v některých středoevropských centrech, zejména v Praze, Mnichově a Augsburku.

Zatímco kresby rudolfinských umělců jsou poměrně dobře známé, jejich současníkům – kreslířům působícím v Německu – bylo dosud věnováno málo pozornosti. Výstava je z tohoto hlediska objevná, potrvá do 31. října.