Jejich přesvědčení potvrdil zejména rentgenový rozbor obrazu. Podle restaurátora Tomáše Záhoře totiž prokázal Škrétův virtuózní rukopis.

Závěsné plátno o rozměru 240 krát 130 centimetrů s námětem Zvěstování z kostela sv. Ignáce v Jičíně dosud unikal primární pozornosti historiků umění a badatelů. Jeho restaurování a prezentace je proto přínosem nejenom pro připravovanou výstavu v Národní galerii. Až dosud se obraz v literatuře často nezmiňoval.

Obraz bude zrestaurován

„Je to velký objev,“ míní kurátorka Národní galerie Andrea Rousová, která bádání o Škrétově autorství spoluiniciovala. Škrétovo autorství potvrdilo také srovnání jičínského díla s jinými malířovými obrazy s podobným motivem. Záhoř nyní dokončuje kompletní restaurování obrazu, který byl na řadě míst značně poničený a někde i přemalovaný.

„Extrémních klimatické podmínky, mechanická proražení a především několik neodborných oprav včetně vsazení do druhotného slohového ozdobného rámu se promítly do havarijního stavu malby. Nejzávažněji byla poškozena levá a horní část obrazu s deformujícími přemalbami inkarnátů a drapérií včetně nánosů degradovaných laků. Barevná vrstva s podkladem se ovšem nadále uvolňovala a je částečně ztracena. Povrch malby byl pokryt silnou vrstvou prachových depozitů a je rušivě deformován výraznými krakelami,“ uvedli Tomáš a Jana Záhořovi, kteří dílo restaurovali.

Další dílo čeká na určení autora

Původně byl obraz pravděpodobně umístěn na jednou z oltářů, ale v blíže nezjištěném období byl zavěšen na takzvané hudební kruchtě vedle varhan. Kdo byl objednavatelem díla není známo, ale Rousová se domnívá, že to mohl být někdo z příbuzenstva Albrechta z Valdštejna. Navíc je možné, že další obraz z této kruchty, na němž je vyobrazena svatá Sekundina, je rovněž dílem Karla Škréty.

Obě díla jsou majetkem jičínského arciděkanství. „S pracovníky Národní galerie jsme se dohodli, že Zvěstování bude vystaveno již před zahájením velké Škrétovy výstavy. A po jejím skončení je téměř jisté, že se nevrátí na kůr kostela sv. Ignáce. Máme vytipováno několik míst, kde by mohl být zpřístupněn veřejnosti, ale zatím je předčasné hovořit, kde to bude konkrétně. Rádi bychom ale, aby to bylo v jičínském regionu nebo přímo v Jičíně,“ uvedla Pavla Laštůvková z hradeckého biskupství.

V plné kráse se obraz veřejnosti představí v listopadu na rozsáhlé škrétovské výstavě v Jízdárně Pražského hradu a ve Valdštejnské jízdárně. Výstava nabídne téměř 400 exponátů, převážně maleb.