Text provázejí naivní ilustrace známého výtvarníka a hudebního skladatele Vladimíra Franze, který je generačním souputníkem a dlouholetým Křivánkovým spolupracovníkem. Zároveň vzniká podle knihy filmový scénář, na kterém autor spolupracuje s režisérem Jiřím Hanychem.

Erik a Marlene

Spokojený hrdina Erik odjíždí z relativně klidného Česka do země, odkud pocházela jeho babička. Země patnáct let zmítané neustálými válečnými konflikty, až zůstala totálně zničená. Bez obyvatel, bez vesnic, bez ničeho. Zůstala pouze strašidla...

V jedné chalupě hrdina potkává asi jedenáctiletou holčičku Marlene, která jako zázrakem jediná běsnění "Bajců" - okupantů přežila a přežívala například na trávové polévce a chlebu z mechu. Přežila za cenu rozumu a života prožitého jen za války, kdy jí nikdo nezůstal a ona vlastně žije ve svém fiktivním, vysněném, magickém světě.

Strašidla obývají mysl i zemi

Do tohoto světa strašidel, kteří obývají lesy i zpustošenou zemi, bez větších potíží zapadne i Erik a spolu s Marlene, jíž vysvětlí, že válka opravdu skončila, se vydávají vyhledat dívčina dědečka, pana Profesora. Ten jí v raném dětství dal nad poměry obdivuhodné vědomostní základy (dívka zná americké prezidenty, Prahu, operu) a zároveň ji naučil dodržovat pravidla pro přežití.

 

Erik je dokonce v jistém smyslu jakýmsi mým alter egem. Rostislav Křivánek

 

„Mnohé linie románu jsou autobiografické, Erik je dokonce v jistém smyslu jakýmsi mým alter egem a jestliže označuji tenhle příběh za iniciační, je to proto, že iniciován jím byl nejen hrdina, ale i já sám. Doufám, že je tu mnoho témat.

Pro mě osobně je nejsilnější a nejaktuálnější téma živlů jako bytostí, které jsou opatřeny vůlí. V době globálního vědomí ničivých záplav, zemětřesení, vichřic a lesních požárů je myšlenka, že živly si své území chrání podobně jako zvířata, docela nasnadě. Často dostávám otázky, kde se příběh odehrává, kdo jsou Bajcové, zda jde o Balkán nebo Čečnu...

Odpovídám vždycky stejně – není to podstatné. Není to tam a je to kdekoli. Lidská nesnášenlivost je planetární. Tak jako tak jde jen o rámec příběhu dvou lidí, kteří putují krajinou, kterou lidé opustili a stali se tu nevítanými vetřelci,“ říká o knize její autor.

Hodnocení: 95 %