Alchemic navazuje na předchozí album Mahakalí, tedy velká Kálí, což je hinduistická bohyně spojená se smrtí a zmaru. Jarboe řekla Novinkám, že deska představovala pro ni předstvavoala zlom: “Mahakali je o něčem, co je dál za mnou. Není na ní ani jedna píseň o mně a o mých emocích, přemýšlím a zpívám více o globálních tématech, o ničení životního prostředí a o tvořivých a destruktivních silách. To je idea desky a skutečně velká změna ve směřování. Odložila jsem odložila stranou přemýšlení o sobě samé, o bolestech a ranách, které jsem utrpěla, o svém strádání ve vztazích. Mahakali už není o mne, i když mnou prochází .“

Jarboe je nyní silně ovlivněna spiritualitou: „Změnila můj život. Když jsem studovala buddhismus, poznala jsem, že já sama nejsem totéž, co moje emoce. Že nejsem to, co cítím. Emocí do vás vcházejí a zase vycházejí. Když se jich nebudete dotýkat, budete procházet živote mnohem lehčeji, než když si budete myslet, že jsou vším. A tak jsem snažila je odložit. Čím více očekáváte od druhých, tím větší bolest prožijete. Snažíte se ovládnout něco, co nemůžete ovládnout. Přitom tu můžete jen být."