Části radních vadilo zejména oddělení zpravodajství, které dosud spadalo pod programového ředitele.

Návrh nové organizační struktury byl součástí projektu, na základě kterého rada loni v září Medka zvolila do funkce. Pro návrh hlasovali čtyři radní, potřeba bylo pět hlasů.

Projekt počítá se zrušením osmi ředitelských postů a vytvořením samostatného úseku zpravodajství s ředitelem na úrovni programového ředitele. Nově má vzniknout oddělení interního auditu pro větší kontrolu vnitřních finančních toků v rozhlase. Organizační změny měly v první fázi jednorázově ušetřit pět miliónů korun.