Navíc provozovatel již může sám určit poměr reklamních a teleshoppingových spotů. Dosud tvořila reklama 15 procent a teleshopping pět procent.

Norma bude platit do doby, než ČR přijme směrnice EU z roku 2007.

Rada také sjednotila délku pořadů, které lze přerušit televizní reklamou nebo teleshoppingem na minimálně 30 minut a odstranila povinnost 20minutového intervalu mezi přestávkami na reklamu.

Zrušila maximální počet bloků a celkový denní podíl teleshoppingu. Dosud mohly televize odvysílat denně až osm souvislých teleshoppingových pořadů, jejichž celková doba nesměla překročit tři hodiny.

Odlišení televizní reklamy nebo teleshoppingu od redakčního obsahu bude moci být provedeno vedle obrazových nebo zvukových prostředků nově také prostředky prostorovými, tedy například takzvanou dělenou obrazovkou. I tato reklamní technika však musí respektovat obecná pravidla, jako například zásadu oddělení redakčního obsahu od komerčního sdělení, ochranu celistvosti pořadů nebo pravidla pro maximální podíl reklamy za hodinu.