S jedním z nejlepších souborů autentické interpretace hudby baroka Kožená spolupracovala na CD v árii z Händlových oper a oratorií. Vivaldi je Italům určitě bližší, působil koneckonců v Benátkách stejně jako Marconeho soubor.

Kožená vybrala patnáct árií ze dvanácti oper a jednoho oratoria (Triumfující Judita). Na rozdíl od koncertního provedení alba, které jsme nedávno mohli i v Praze slyšet, album nezahrnuje orchestrální věci či koncerty pro sólové nástroje. Sólisty kromě pěvkyně jsou flétnista Michele Favaro a naše Anna Fuseková (zobcová flétna), kteří ve dvou áriích pěvkyni vytvářejí sólový protipól.

Kožená ve všech svých hrdinkách i hrdinech dokazuje své přednosti: bravurní techniku spojenou s mnohostrannou výrazovostí, u Vivaldiho obohacenou o silnou citovost a dramatičnost, se kterou je schopna podat koloraturní kouzla v Juditě či smutek a naléhavost ve Farnacem.

V každé z árii je jiná, dokonale vystihující zaměření postavy a skladatelem líčené situace. Doprovod italského souboru vynikající dojem zesiluje.