Všestranný umělec Libor Vaculík přetvořil Fausta k obrazu současného muže toužícího po moci, bohatství i lásce. Nacistické a stalinské běsnění zachycuje na hudbu dramatickou a žhavě vystihující rozporuplnou dobu: na hudbu Stravinského a Šostakoviče. 

V díle zazní také tóny Johna Williamse i melancholie židovských písní, muzika Petra Maláska a živá hra houslisty Pavla Šporcla. Autorem scény je Martin Černý, kostýmy, mezi nimiž jsou i nacistické uniformy a židovské mundúry z lágrů, navrhl Roman Šolc.

Pestrý repertoár je jednou z priorit uměleckého šéfa baletu ND Petra Zusky: „Díla Libora Vaculíka jsou daleko narativnější a dramatičtější než například moje choreografie, je to tvůrce jiného divadelního uvažování. Proto zase po letech sahá Národní divadlo k jeho původní tvorbě, jež byla vždy přijímána s povděkem. Rozhodně mu věřím.“

Náročné taneční drama

Velmi současné téma Vaculíkova náročného tanečního dramatu odhalil dramaturg baletu ND Václav Janeček: „Dnes by měl Mefisto zajisté těžší úkol: svět je poněkud přeplněný faustovskými dušemi, které celkem běžně a ochotně zaprodají svůj osud komukoliv. Dnešní typ člověka sám nabízí cokoliv za zajištění svých statků, postavení, moci, úspěchů, rozkoše… Naštěstí zůstává nadále překážkou – láska.“

V hlavních rolích tančí Alexander Katsapov, Jiří Kodym, Petr Strnad, Edita Raušerová, Adéla Pollertová, Zuzana Susová, Viktor Konvalinka, Richard Kročil, Tomáš Rychetský, Jiří Urban a další. V jednom z obsazení si jako Mefisto – Mentes zařádí i Petr Zuska.