Páteční koncert ve zcela zaplněném Rudolfinu zopakoval úspěch ze čtvrtka – Bělohlávek dovede připravit dramaturgicky bohatou „nadílku“, kterou pak s ČF mistrně provede.

Přestože zahrnovala jen známé autory (Martinů, Foerster, Mahler a Strauss), určitě nebyla obvyklá. Vždyť vedle 2. symfonie Martinů a symfonické básně Richarda Strausse Enšpíglova šibalství, které se často hrají, obsáhla i téměř zapomenutý Houslový koncert č. 1 c moll našeho J. B. Foerstra a Adagio z poslední nedopsané 10. symfonie Gustava Mahlera.

A právě obě zmíněná díla byla vrcholem koncertu – houslista Ivan Ženatý natočil Foerstra již před časem v Londýně právě s Bělohlávkem a BBC Orchestra, nyní s ČF ještě prohloubil vášnivé a meditativní plochy díla z roku 1910.

Kvalita smyčců ČF udělala z Adagia úchvatný zážitek podtržený v závěru i ostatními nástroji. Když k tomu připojíme i ukázkové provedení Martinů symfonie a především Straussova Enšpígla s vynikajícími dechy a žesťovými nástroji, můžeme uzavřít, že Bělohlávka prostě ČF čas od času potřebuje.