Nejvíce pokut je za prohřešek zřetelného (zvukového, grafického, obrazového) neoddělení reklamy a teleshopingu od ostatního programu. Všechny televize vyčkají na příslušné písemné zdůvodnění pokut a budou se odvolávat soudně.

Česká televize dostala pokuty v různé výši od 50 tisíc korun až do 2,5 miliónu korun za výše zmíněné nedostatečné oddělení reklamy od vysílání. Takto pochybila ČT podle radních celkem ve 195 případech.

Dalších 200 tisíc korun stála ČT reportáž o jackpotu Sazky v pořadu Události z 22. října loňského roku a 400 tisíc za dokument nazvaný (Ne)snesitelná lehkost Stodolní, která mohla podle názoru rady ohrozit mravní vývoj dětí a mládeže (ukázány sexuální a drogové záběry).

Televize Prima chybila rovněž při neoddělení reklamy a teleshopingu od ostatního programu. Pochybila celkem 143 krát a má zaplatit 4,15 miliónu korun.

Televize Nova dostala pokutu 300 tisíc korun za reportáž o zrušení traumacentra v Brně odvysílanou v Televizních novinách loňského 4. prosince. Další pokuta, 200 tisíc korun, přišla za Střepiny z letošního 15. března, kvůli realistickým záběrům způsobů sebepoškozování a záběrům poraněné oběti. Pokutu 50 tisíc korun by měla Nova zaplatit za nezřetelné oddělení reklamy.