PK byla před čtyřiceti lety prospěšná, píše Browne, pomohla ženám, homosexuálům, Afričanům atd. Dnes už je tak přebujelá, že se zvrhla v lež. PK zabraňuje lidem říkat pravdu a rozlišovat dobré a špatné. PK svou zatvrzelostí znemožňuje řešit problémy současnosti - špatný prospěch dětí ve škole, kriminalitu i šíření AIDS. PK vytváří u lidí mentalitu otroka - za nic nezodpovídám, jsem chudák, nemusím se snažit.

To se však netýká jen Afričanů, bohužel se prosazují nové druhy bílých otroků - např. obézní lidé a kuřáci (jsem nemocný, nemůžu za to).   

Politická korektnost způsobuje bídu a úpadek

Politicky korektní lidé léta podporovali diktátory v Africe a házeli balíky s jídlem z vrtulníků, místo aby řekli: "Tady máte traktor, tady lopatu a pracujte“.

Pod vlivem PK všude bují lenost myšlení a současně primitivní vychytralost. Browne píše, že ředitel jedné anglické školy byl propuštěn, protože si myslel, že asijské děti by se v Británii měli naučit anglicky. Děti cizinců prý ve škole mají horší výsledky kvůli rasové diskriminaci.

Browne ale dokazuje, že Číňani, Indové (u nás Vietnamci) nemají horší výsledky. Ukázalo se, že se to týká pouze těch mladíků afrického nebo jamajského původu, kteří vyznávají kulturu gangů a násilí. Další zábavný detail je, že studentky afrického původu se k této kultuře většinou nehlásí a světe div se - ve škole jim to jde.

Vláda řídící se pouze čistým rozumem by musela říct: chceme Číňany, Indy, Vietnamce a ženy z Afriky, nechceme Jamajčany, ale to nemůže, protože příznivci PK by začali křičet jako o život.

Přitom diskriminaci provádějí všechny pojišťovny a nikomu to nevadí. Diskriminují mladé muže, sportovce, policisty, vojáky. Pojišťovny ovšem nikdy nemění sazby podle rasy, i když mají logické důvody tak činit. Bojí se PK aktivistů.

Příklad zrůdnosti PK uvádí Browne i v souvislosti s AIDS. Tato nemoc přichází z Afriky, ale když někdo řekl v médiích, že nárůst nemocných nejvíce souvisí s imigrací z Afriky, měl problém. Později to potvrdili lékaři, včetně černošských, a bojovníci za PK raději utichli.

S Haiderem je vedle 

Browne má v mnohém pravdu, ale také se plete. Hájí USA jako "světového poldu" a jeho výrok (bez dalšího vysvětlení), že USA porazily komunismus, můžeme v nejlepším případě brát jako nadsázku. 

Jako největší nesmysl v jeho knize namířené proti nesmyslům lze zmínit uvedení extremisty Jörga Haidera mezi řadou obětí PK. Haider nebyl žádná oběť, byl to cynický populista a demagog s nacistickými sklony, který chválil Třetí řiši, žádal segregaci dětí v rakouských školách a poválečný odsun sudetských Němců přirovnával k utrpení židů. Tento omyl lze přičíst Brownově neznalosti středoevropských poměrů.      

Česká perlička

Česko se PK zatím úspěšně brání, ale pod vlivem EU už začínají rašit první poupátka demagogie. Komediální výstupy ex-ministryně Stehlíkové a dalších to dokazují.

"Mnoho Romů žije ve vyloučených lokalitách v izolaci od zbytku společnosti a čelí překážkám v přístupu k odpovídajícímu bydlení, zaměstnání nebo lékařské péči," píše Amnesty International na svých stránkách. To samé můžeme napsat o Češích: "Mnoho chudých Čechů čelí překážkám v přístupu k odpovídajícímu bydlení, zaměstnání nebo lékařské péči." Je to pravda, ale zastáncům (PK) se to nehodí do krámu.

Celkové hodnocení: 80%