Vědci dali dohromady různé fragmenty bible, asi 800 stránek, z nichž některé jsou značně poškozené.

Doktor Scot McKendrick z British Library uvedl, že dostupnost takového dokumentu skýtá velké možnosti výzkumu. "Sinajský kodex je jeden z největších pokladů písemnictví," uvedl. "Tento 1 600 let starý rukopis nabízí okno do vývoje raného křesťanství a důkaz, jak byl text bible přenášen z generace na generaci."

Rozdělena mezi národy

Výzkum byl dosud velmi problematický, protože část textu ležela v Británii, část v německém Lipsku, část v ruském Petrohradě a a zbytek zůstal v klášteře. Všechny země se proto v projektu spojily. Britové zveřejnění bible doprovázejí i výstavou.

Celá bible měla původně 1 460 stran o rozměrech 40 krát 35 cm, velká část je ale poškozená. Pochází z druhé poloviny 4. století, je psaná řecky a v řeckém pravoslavném klášteře na úpatí hory Sinaj ji našel německý teolog Konstantin von Tischendorf v 19. století.

Obsahuje větší část řeckého textu Starého zákona a až na malé mezery celý Nový zákon. Na konci Nového zákona je připojen ještě List Barnabášův a Hermův pastýř.

Sinajský kodex si můžete prohlédnout na stránkách www.codexsinaiticus.org.