V přírodě u Těnovic vybudovali buddhisté meditační centrum a každoročně tam v létě jezdí asi 1500 posluchačů z celého světa. Letos se kvůli návštěvě nejvyššího představitele jedné z největších buddhistických škol očekává, že účast bude vyšší. „Jsme připraveni zhruba na dva tisíce lidí, zvládneme ale i více zájemců,“ uvedl jeden z hlavních pořadatelů Petr Loskot.

Karmapa sice je duchovní učitel z Tibetu, ale nenaplňuje běžná klišé, která si veřejnost často spojuje s buddhistickými mnichy. Je mladý, komunikativní, má rád internet, mluví anglicky a často navštěvuje Evropu, kde přednáší a diskutuje s lidmi.

„Máme velkou radost, že Gjalwa Karmapa bude v Těnovicích učit čtyři dny. Je to vždy velký zážitek, když se setkáte s někým, za jehož slovy o radosti a soucitu stojí hmatatelná zkušenost. Každé takové setkání je velkou inspirací a krokem k tomu, abychom tyto vlastnosti rozpoznali také v sobě a byli schopní se o ně přirozeně dělit,“ vysvětluje Jan Matuška, český učitel buddhismu Diamantové cesty.

Kurz začíná 15. července ve 20 hodin úvodní přednáškou Karoly Schneiderové z Německa. Pokračovat bude další den s Karmapou. Mluvit se bude o básnickém textu Král přání pro dokonalé jednání, který sepsal Buddhův současník Samantabhadra. Poté je možné se zúčastnit meditace.

Buddhismus v ČR prudce roste

Další program povede lama Ole Nydahl, jeden z prvních evropských učitelů buddhismu, který byl od 60. let žákem 16. Gjalwy Karmapy a který již déle než třicet let přibližuje buddhistické učení západnímu světu.

Za posledních dvacet let zaznamenal český buddhismus nebývalý rozvoj. Jen jedna ze čtyř největších škol tibetského buddhismu, nazývaná Karma Kagjü, jejímž nejvyšším představitelem je Karmapa, má v Evropě několik desítek tisíc příznivců a v České republice existuje zhruba 50 meditačních center. Další centra mají i jiné buddhistické školy, jejich počet v ČR není přesně znám.