Inspirací bylo odhalení činů teroristy Theodora Kaczynského, který bojoval „proti zlu technologické společnosti“. Dvanáctiletá dívenka hrdinně odolává nátlaku teroristy, který ji pronásleduje. Dospělí ji chtějí zneužít, někdy uchránit před světem, který je nekompromisní i vůči dětem. Hrají s ní podivnou hru, přehazují si ji, cloumají s ní jako s loutkou, zneužívají její bezbrannosti. Děvčátko však odolává.

Až nezvykle strhující dětský výkon suverénně sekunduje řecké tanečnici Lindě Kapetaneové a Jozefu Fručkovi, kteří v Praze prezentovali již řadu výborných projektů.

Skvělé kompozice

S pražským souborem DOT 504 v loňské sezóně byli vrcholem interpretačního i choreografického umění s představením Holdin Fast, na letošní České taneční platformě předvedli zajímavou kompozici 100 Wounded Tears. Oba tančili ve vlámském souboru Ultima Vez, v němž čerpali inspiraci pro své vlastní autorské hledání.

Bohužel tento projekt postrádá dramaturgickou i režijní spolupráci. Dílčí taneční kompozice jsou skvělé. Styl jejich poněkud chaotického tanečního projevu je nekompromisně fyzicky náročný.

Zdánlivě nedokončené pohyby jakoby bez tečky či ukončení pohybové fráze mají ale naprosto jasné až spalující a obsažné centrum těla.