„Nečekejte ode mne zásadní kroky v oblasti legislativy. Za tak krátký čas se nedá pohnout s církevním zákonem, který je nyní ve Sněmovně a jednání o něm nebudeme oživovat. Co se týče zákona o památkové péči, tak se dají stihnout dotáhnout určité formulace či novelizace, ale do parlamentu půjde nejdříve za rok,“ odhaduje střízlivě Riedlbauch.

V oblasti živého umění vidí ministr jako prioritu pomoci dofinancovat nejohroženější projekty, které nedosáhly na peníze v grantovém řízení. Podle jeho slov se tak již stalo v případě mezinárodního festivalu Divadlo 2009 pořádaného na podzim v Plzni.

Za nejbolavější problémy v oblasti živého umění označil ministr nutnost postoupit dále v řešení stavu Laterny magiky a Státní opery Praha a to do konce června. V obou případech je v jednání několik variant, přičemž zrušení Laterny magiky jako příspěvkové organizace MK a její začlenění do svazku Národního divadla vidí Riedlbauch jen jako jednu z variant.

V kauze Státní opery Praha spatřuje jako klíčový moment jednání s Hlavním městem Prahou, jež již dalo najevo ochotu participovat na financování druhé pražské opery. „Po 15. červnu proběhne oficiální jednání o Státní opeře s představiteli pražského magistrátu i za účasti odborníků,“ avizoval Riedlbauch. Otázku nového generálního ředitele SOP nelze podle něho řešit bez jasné představy o budoucím fungování opery.

Fondy EU by se měly podle ministra více využívat

Ministr jmenoval také Radu pro umění, která se poprvé sejde 24. června a v níž jsou zastoupeny všechny oblasti umění. „Jména zveřejníme, ale v této chvíli probíhají ještě jednání s jejími členy, kterých je cca 18 - 20,“ řekl Riedlbauch.

Co se týče financování rezortu kultury, připomněl ministr, že je nutné srovnávat s rokem 2007, nikoli s loňským, výrazně navýšeným rozpočtem. Připomněl také možnost využití evropských a tzv. norských fondů, které podle něho na jedné straně nejsou dostatečně využívány, na druhé je třeba, aby stát dohlédl na čerpání již přidělených financí. Dále byla řeč i o příspěvkových organizacích a výběrových řízeních, přičemž v obou případech zastává ministr střízlivé stanovisko.

„Není nutno rušit příspěvkovky za každou cenu, stejně jako není nutné měnit ředitele vždy, když mu vyprší mandát. Vždy je nutné přistupovat k lidem i institucím individuálně a hodnotit odvedenou práci. Nic nebudu dělat bez vyjádření odborné veřejnosti," slíbil ministr.