Mezinárodní sedmičlenná komise pak na začátku června vybere finalisty. Ti své projekty představí na výstavě Finále 09, která se premiérově uskuteční v pražském Centru současného umění DOX, a to ve dnech od 22. října do 23. listopadu. Laureát pro letošní rok bude slavnostně vyhlášen v DOX 12. listopadu.

Tajemník společnosti Jiří Ptáček v pondělí také sdělil, že uvažují pro rok 2010 vyhlásit ještě jednu cenu – pro kurátory či mladé kunsthistoriky na budoucí projekty nebo výstavní záměry. Ptáček uvedl, že jde zatím o počáteční myšlenku v hrubých obrysech. Novinkou je od tohoto ročníku právě spojení Společnosti Jindřicha Chalupeckého a Centra současného umění DOX.

Příští rok se bude rakapitulovat 

„Režim střídání mezi Prahou a Brnem zůstane nadále zachován, protože se ukázalo, jak moc si v Brně váží této možnosti a s jakou profesionalitou k přípravě prezentace a vyhlášení ceny přistupují. Přesto zvažujeme napřesrok soustředit hlavní část aktivit kolem vyhlášení ceny opět do Prahy,“ řekl Ptáček a dodal: „Na příští rok plánujeme zrekapitulovat, co Cena Jindřicha Chalupeckého vnesla do vztahu společnosti k mladému umění, co se stalo, a také naznačit, co české výtvarné umění vyžaduje v současných podmínkách.“

K této příležitosti se chystají organizátoři v roce 2010 vydat i obsáhlou publikaci rozhovorů s dvaceti nositeli ceny.

Od roku 2002 se ve vyhlašování vítěze střídá Praha s Brnem. Příští rok by měl patřit Brnu, ale s ohledem na velké oslavy se bude hlavní část konat opět v Praze (v Brně se však uskuteční část programu; do moravské metropole se předávání CJCH vrátí v plné síle v roce 2011).

Cena vznikla v roce 1990 z iniciativy Václava Havla, Jiřího Koláře a Theodora Pištěka a je odkazem postojů a celoživotní činnosti filozofa, výtvarného a literárního kritika Jindřicha Chalupeckého. Vítěz kromě významného titulu (dosud jej získali kupř. Petr Nikl, Lukáš Rittstein, David Černý nebo Eva Koťátková) obdrží šek na 50 tisíc korun, šestidenní stipendijní pobyt v New Yorku a částku 100 tisíc Kč na realizaci výstavy, katalogu nebo dalšího projektu.