Během staletí se objevilo mnoho Shakespearových portrétů, mnohé z nich jsou ale falzifikáty, o autenticitě ostatních se experti přou. Umělecký restaurátor Alec Cobbe, člen starodávné anglické šlechtické rodiny, v roce 2006 navštívil výstavu věnovanou dramatikovi, která shromažďovala některé z jeho nejslavnějších údajných portrétů.

Zde Cobbea zarazila nápadná podoba portrétu vyhotoveného malířem Gheerartem Janssenem s obrazem, jejž měla Cobbeova rodina ve sbírce bezmála tři století.

Ten byl namalován v roce 1610 v době, kdy bylo Shakespearovi 46 let, šest let před jeho smrtí. Restaurátor nechal podrobit obraz několika testům, které potvrdily jeho autenticitu.

Postavil se za něj i profesor Stanley Wells z birminghamské univerzity, považovaný za největšího světového odborníka na Shakespeara. Podle něj se Janssen nechal inspirovat portrétem ve sbírce Cobbeů, který dříve patřil hraběti ze Southamptonu, jednomu z básníkových mecenášů.

Deník The Times napsal, že obraz se velmi podobá jediným dvěma podobiznám, které podle odborníků vyhotovili lidé, jež Shakespeara osobně znali: bystě v chrámu Svaté trojice ve Stratfordu nad Avonou a rytině na prvním vydání sbírky jeho her z roku 1623.